Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2019 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ciuhat Emil cu domiciliul în localitatea Poduri, jud. Bacău 22-05-2019
50 / 2019 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul comunei Poduri 22-05-2019
49 / 2019 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 22-05-2019
48 / 2019 privind avizare faza în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal ” Construire Locuință și Branșament Utilități în Comuna Poduri, jud. Bacău” 22-05-2019
47 / 2019 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri care aparțin fundației „Hope and Homes for Children România” 22-05-2019
46 / 2019 privind închirierea a două spații din imobilul Dispensar situat în Poduri, aflat în domeniul public al comunei PODURI pentru desfășurarea de activități, privind sănătatea 22-05-2019
45 / 2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți la nivelul UAT Comuna Poduri pe anul 2019 22-05-2019
43 / 2019 privind rectificarea bugetului local 22-05-2019
41 / 2019 pentru modificarea HCL nr. 13 din 10.07.200 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Poduri atestat prin HG 1347/2001 publicată în MO 305 bis/2002 cu modificările și completările ulterioare 22-05-2019
40 / 2019 privind rectificarea bugetului local 23-04-2019
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează

free hits
Track My Website