Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ilie Adriana cu domiciliul in localitatea Poduri, jud. Bacau. 31-01-2019
16 / 2019 privind aprobarea platii deficitului, dupa justificarea de catre ADIS si operator a fundamentarii sumei,prin prezentarea documentelor justificative 31-01-2019
15 / 2019 pentru modificarea HCL nr.12 / 13.03.2017, cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Modernizare drumuri satesti comuna Poduri, judetul Bacau" 31-01-2019
14 / 2019 Privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatorilor tehnico-economici actualizati conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare drumuri satesti comuna Poduri, judetul Bacau" 31-01-2019
13 / 2019 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Poduri pe anul 2019 31-01-2019
12 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr.1078/1087 din 16.04.2018 31-01-2019
11 / 2019 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2019 15-01-2019
10 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Rotaru Veronica cu domiciliul in localitatea Poduri judetul Bacau 15-01-2019
9 / 2019 Privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Busuioc Doina cu domiciliul in localitatea Poduri, jud. Bacau. 15-01-2019
8 / 2019 Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conf. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificata si completata ulterior 15-01-2019
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează

free hits
Track My Website