Anunţ concurs
2015-09-11 13:15:49

         Primăria comunei Poduri, Jud. Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de:

·          asistent medical comunitar cu studii in domeniu și atestat de liberă practică

 

Probele stabilitite pentru concurs sunt următoarele:

-       selecția dosarelor de înscriere

-       proba scrisă

-       interviul

 

Conditiile de desfăsurare a concursului :

- dosarele de inscriere se  depun  la sediul Primăriei comunei Poduri până la data de  24.09.2015, ora 13.

- proba scrisă are loc in data de 5 octombrie ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Poduri, județul Bacău

- interviul se va desfăşura în data de 7 octombrie ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Poduri, județul Bacău

            Condiții de participare la concurs pentru::

·         postul de asistent medical comunitar

condiții generale:

  • Condiții specifice pentru ocuparea postului 2
  • Studii de specialitate: Studii medii finalizate cu bacalaureat sau studii postliceale în domeniul medical
  • Perfecționări ( specializări): - activități de formare și dezvoltare profesională centrate pe beneficiar, pe dezvoltarea capacității comunității/autorităților locale
  • Cunoștinte de operare/programare pe calculator ( necesitate și nivel): Cunoștințe de operare a calculatorului, în special pachetul Office (Word și Excel) și navigare internet
  • Limbi străine3) ( necesitate și nivel4 ) de cunoaștere): -
  • Abilități, calități și aptitudini necesare: Capacitate de organizare și prioritizare a muncii, bune capacități de comunicare și relaționare, creativitate și spirit de inițiativă, aptitudini de a lucra în echipă multidisciplinară și de a stabili relații armonioase și eficace, atât la nivel local cât și în relație cu instituții județene  și UNICEF
  • Cerințe specifice 5) : Cunoașterea / familiaritatea cu problemele socio-medicale ale localității, cunoștințe cu privire la legislația specifică drepturilor copilului, legislația privind reforma în sănătate și programele naționale de sănătate.
  • Competența managerială ( cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de adeverinţă medicală;

 - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, atestată prin cazier.

Bibliografia  este atașată prezentului anunț.

Relații se pot obţine  de la Primăria comunei Poduri, jud. Bacău.

 

Persoane de contact : secretarul  comunei, Cojocariu Irina – Telefon 0234/369004

Bibliografia o gasiti in documentul atasat.

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează

free hits
Track My Website