CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Alegeri locale 2020

Hotărârea CJSU

 

 

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere sef birou Poliția Locală
2020-03-16 14:31:47

Anunț concurs de  promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere  sef birou Poliția Locală

 

Unitatea Administrativ Teritorială Poduri cu sediul în: localitatea Poduri județul Bacău, organizează concurs de promovare, pentru ocuparea  functiei publice de conducere vacante de  sef  birou Poliția Locală

 

Tip concurs: promovare

·       proba scrisa are loc in data de 23 aprilie 2020 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

 

Observatii suplimenatre: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii, termenul de depunere a dosarelor este  între 16.03.2020 și 06.04.2020 la sediul Primariei comunei Poduri.

Conditii  de participare

 

* Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile  prevazute de art. 483  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv

a)     să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

b)     să aibă   minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

   c) să îndeplinească condiţiile de studii, respectiv studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în domeniul științelor juridice ;

  d) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice studii ;

  e) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Dosar de inscriere va cuprinde:

  • formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

·       curriculum vitae, modelul comun european;

      ·  copia actului de identitate;

      ·  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea

unor specializări şi perfecţionări; 

·       copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul  administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, după caz;

·        copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

·       copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  cazierul administrativ.

Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

 

 

PRIMAR  COMUNA PODURI

ALBU DIANA NARCISA

 

 

 

 

 

 

-Date contact: Sandu Popa Cristina tel.0234/369004, fax 0234/369000

e-mail autoritatealocala@yahoo.com.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează