CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNT DE LICITATIE
2017-04-05 10:35:46

ANUNT DE LICITATIE

ANUNT DE LICITATIE

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poduri, județul Bacău, cu sediul in comuna Poduri, telefon 0234-369004, fax 0234-369000, C.U.I. 4278183, organizeaza in data de 25.04.2017, ora 12.00, licitație publica deschisa, conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit.c, alin. 5 lit.a si art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie publica in vederea concesionării pe o perioada de 10 ani a unei suprafațe de 20.000 mp, teren fânețe situat în punctul Șopa, din extravilanul comunei Poduri, județul Bacău
Persoanele interesate pot procura documentația de atribuire la sediul U.A.T. Comuna Poduri.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentația de atribuire este 24.04.2017 ora 12.00.
Oferta va fi depusa la Registratura UAT Poduri, până cel târziu in data de 24.04.2017 ora 14,00.
Ofertele se redactează în limba română;
Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora depunerii.
Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta şi va conţine:
- fişă cu informaţii privind ofertantul, certificat fiscal,copie C.I./B.I. şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;
- acte doveditoare privind achitarea taxei de participare, nerambursabilă de 100 lei și garanția de participare la licitație în sumă de 240 lei;
Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă se înscriu numele sau denumirea ofertantului precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.
Licitația se va desfasura la sediul U.A.T. Comuna Poduri.
Soluționarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
Data transmiterii anuntului de licitatie catre instituțiile abilitate, in vederea publicarii: 04.04.2017.
Data deschiderii ofertelor 25.04.2017 ora 12,00

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează