CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE pentru functia publica de executie de consilier clasa I, grad debutant in cadrul Serviciului Public de asistență socială, ID post 212773
2022-07-14 15:28:58

ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE pentru  functia publica de executie de consilier clasa I, grad debutant in cadrul  Serviciului Public de asistență socială, ID  post 212773

 

In temeiul  prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  functiei publice de executie  vacante de  consilier, grad debutant in cadrul Serviciului Public de asistență socială ID post 212773 pe perioada nedeterminata si  cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore/săptămână din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poduri, judetul Bacau, avand adresa comuna Poduri, str. General Nicolae Șova, nr. 170, datele de contact:tel: 0234.369004, fax 0234.369000, email: comunapoduri@yahoo.com.

Calendarul concursului :

a) Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 14.07.2022 pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Poduri, județul Bacau;

b) Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

c) Proba scrisă: 17.08.2022, ora 10,00;

d) Interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Poduri, județul Bacau va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 14.07.2022 -2.08.2022.

Secretar al comisiei și persoană de contact: – Sandu Popa Cristina Mihaela, secretar general comuna Poduri.
Datele de contact ale persoanei de contact: –  0743151841, tel. 0234/369004/fax 0234/369000, e-mail:cristina_sandupopa@yahoo.com.

 

Condiţiile de ocupare:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistență socială, științe administrative, psihologie.

Conținutul dosarul de concurs:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii,

e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
f) cazierul judiciar;

g)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Bibliografie:

1.Constitutia Romaniei, republicată;

2. Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
3. O.G. nr.137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr.292/2011 legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

8. Hotărârea Guvernului nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2011 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordonanţă de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr.577/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
16.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

17. Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările si completarile ulterioare;

Tematica:
1. Constituţia României

2.Reglementări privind funcţia publica şi funcţionarii publici

3.Reglementări privind respectarea demnitătii umane, protectia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.

4. Reglementări privind privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

5. Reglementări privind asistenţa socială

6.Reglementări privind protecţia si promovarea drepturilor copilului
7.Reglementări privind alocaţia pentru susţinerea familiei

8. Reglementări privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
9. Reglementări privind venitul minim garantat

10. Reglementări privind alocaţia de stat pentru copii

11. Reglementări privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12. Reglementări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor

13. Reglementări privind aplicarea Normelor metodologice privind alocaţia pentru susţinerea familiei,

14. Reglementări privind  aplicarea normelor metodologice privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Reglementări privind aplicarea Normelor metodologice privind venitul minim garantat.

16. Reglementări privind aplicarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.

17. Reglementări privind aplicarea Normelor metodologice, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 

                                                         Primar,

MICLĂUȘ DIANA NARCISA

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează