CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacantă de consilier juridic
2016-10-21 12:37:26

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacantă de  consilier juridic

 

Tip concurs: recrutare

·         proba scrisa are loc in data de 28 noiembrie 2016 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau

·         interviul se va desfăşura în data de  30 noiebrie 2016, ora 13  la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau .

Observatii suplimenatre: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III a, la sediul Primariei comunei Poduri.

 

Conditii  de participare

 

* Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54  din Legea 188-1999 (r2), cu modificarile si completarile ulterioare

*Vechime in specialitatea functiei, minimum 5 ani

* Studii universitare  absolvite cu diploma de licenta, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor  juridice

Dosar de inscriere:

     Pentru concursul de recrutare intr-o functie publica de executie dosarul va cuprinde urmatoarele documente conform prevederilor art. 49 din HG 611/2008 privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare:

  • Formularul de inscriere, conform anexei 3 la HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Copia actului de identitate
  • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
  • Copia carnetului de munca, sau dupa acaz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca, si dupa caz, in specialitate

 

Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

  BIBLIOGRAFIE  PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI

DE  CONSILIER JURIDIC

 

1.      Constitutia Romaniei

2.      Legea 188-1999, privind statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7-2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

4.      Legea 215-2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

5.      OG 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor

6.      Legea 554-2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

7.      Legea 544- 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

8.       Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.       Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

10.   Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.   Codul Civil:  – Cartea I – Despre persoane,  Titlurile I – V;

12.   Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI;

13.   Codul de Procedura Civila  – Cartea I, Cartea a II-a.

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează