CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Serviciul de urgență 112

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
2020-07-20 11:41:33

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

aferentă procedurii simplificate proprii organizate pentru atribuirea contractului de servicii

« Pachet alimentar, pentru elevii din unităţile de învăţământ

din Comuna Poduri, județul Bacău »

Denumire: COMUNA PODURI

Adresa: str. Nicolae Șova nr. 170

Localitate: Poduri

Cod poștal: 607465

Țara: România

 

Cod unic de înregistrare: 4278183

Persoana de contact: Ababei Sorin

Telefon mobil: +40 749 050 340

+40 234 369 004

Fax: +40 234 369 000

E-mail:

contact@primariapoduri.ro ,  autoritatealocala@yahoo.com


Informații şi/sau clarificări referitoare la procedură pot fi obținute de la Primăria COMUNEI

PODURI, la datele de contact de la pct. I.1. de mai sus.

Documentația de licitație se regăsește:

a)     Anexată anunțului publicitar publicat în SEAP în secțiunea „Publicitate anunțuri"

b)     Publicată pe site-ul COMUNEI PODURI  (www.primariapoduri.ro) secțiunea „Informații publice/Achiziții publice"

Operatorii economici interesați pot transmite autorității contractante solicitări de clarificări cu privire la conținutul documentației de licitație, respectând următorul calendar:

a)     Privind modul de transmitere a solicitărilor de clarificări formulate de operatorii economici interesați:

i)                     Termen limită de primire a solicitărilor de clarificări: în a 4-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor

ii)                  Modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări: prin e-mail sau , la datele de contact de la secțiunea I.1 de mai sus.

b)     Privind modul de publicare a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici interesați:

i)                     Modalitatea de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări: prin publicarea atât a textului solicitărilor de clarificări cât și a răspunsurilor aferente, pe site-ul primariapoduri.ro

Ofertele se intocmesc și se depun conform documentatiei de atribuire atașate.

Data limită de depunere a ofertelor 03.08.2020 ora 10.31

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează