CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi contractuale, perioada nedeterminata, respectiv functia contractuala de sofer
2018-10-05 12:22:08

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi contractuale, perioada nedeterminata, respectiv	functia contractuala de sofer

Primaria comunei Poduri, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi contractuale, perioada nedeterminata, respectiv:
• Functii contractuala de sofer

Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:
• Selectia dosarelor de inscriere
• Proba scrisa
• Interviu

Conditiile de desfasurare concurs pentru postul de sofer :
• dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei comunei Poduri până la data de 19.10.2018, ora 12.
• proba scrisa are loc in data de 29 octombrie 2018 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
• interviul se va desfăşura în data de 31 octombrie 2018, ora 12 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
Conditii speciale de participare la concurs pentru ocuparea postului sofer:
• Permis de conducere categoria B-C și E, atestat profesional transport marfă
• Cazier auto, cazier judiciar
• Studii generale/medii
• Vechime de specialitate minim 5 ani sau experiență similară
Conditii generale de participare la concurs:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de adeverinţă medicală;
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri, a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, atestată prin cazie

Bibliografia este atasata prezentului anunt.

Relatii se pot obţine de la Primaria comunei Poduri, jud. Bacau.
Persoane de contact : secretarul comunei,
Sandu Popa Cristina Mihaela - Telefon 0234/369004

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE SOFER

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual, din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 215-2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanța 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează