CORONAVIRUS

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus

GAL Valea Muntelui  SIPOCA

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE INSPECTOR ASISTENT – COMPARTIMENTUL DE URGENȚĂ
2018-11-19 13:07:37

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE  INSPECTOR ASISTENT – COMPARTIMENTUL DE URGENȚĂ

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE INSPECTOR ASISTENT - COMPARTIMENTUL DE URGENȚĂ

Unitatea Administrativ Teritorială Poduri cu sediul în: localitatea Poduri județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacantă de inspector asistent, compartimentul de urgență.

Tip concurs: recrutare
• proba scrisa are loc in data de 20 decembrie 2018 ora 10,00 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau
• interviul se va desfăşura în data de 24 decembrie 2018, ora 10 la sediul Primariei comunei Poduri, judetul Bacau .

Observatii suplimenatre: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III a, la sediul Primariei comunei Poduri

Conditii de participare
* Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea 188-1999 (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
*Vechime in specialitatea functiei, minimum 1 an
* Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice și stiințe administrative

Dosar de inscriere va cuprinde:
• formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; cazierul juridic.
Copiile dupa actele prevazute masi sus, se prezinta insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE CONSILIER JURIDIC


• Constitutia Romaniei

• Legea 188-1999, privind statutul funcţionarului public (r2), cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 7-2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 215-2001, Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
• Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificarile si completarile ulterioare
• H.G. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care leasigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștințare, avertizare, prealarmare în situații de protecție civilă, cu modificarile si completarile ulterioare
• H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, cu modificarile si completarile ulterioare

 


PRIMAR COMUNA PODURI
ALBU DIANA NARCISA

 

 

 

Date contact: Sandu Popa Cristina tel.0234/369004, fax 0234/369000

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum gestioneaza actuala administratie locala problemele dvs.?

Foarte bine

Bine

Prost

Votează