Iscu Gheorghe

PNL

Dobrovăț Ioan

PNL

Nistoreanu Neculai

PNL

Iscu Nelu

PSD

Starpariu Costică

PSD

Teriș Ovidiu Dan

PSD

Balaban Ion

PSD

Biea Vasile

PSD

Caraban Aneta

PSD

Brumă Ramona

PSD

Stoleriu Ionuț

PSD

Enea Iulian

PSD

Scorţanu Marilena Maria

PSD

Ilie Constantin

PSD

Comisia  pentru administrare publică locală, juridică,amenajarea teritoriului și urbanism, aparărea ordinii publice, a drepturilor și libertaților cetatenilor :


       Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,gospodărire comunală,protecția mediului , servicii și comerț:


Comisia pentru învățământ,sănătate,cultură,protecție socială, activități sportive și agrement: