• dotarea tuturor școlilor din comună cu mobilier;
  • refacerea drumului Cernu, spre biserică;
  • Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Poduri, județul Bacău