• s-au finalizat lucrările de construcție la sediul noul al Primăriei Poduri si a bibliotecii comunale;
 • construirea podului peste râul Tazlău, între localitățile Rusăieşti-Găzărie;
 • modernizarea sediului primariei prin dotarea cu mobilier, aparatură nouă și centrală termică;
 • înfiintarea iluminatului public pe principalele tronsoane;
 • dotarea cu utilaje pentru întreținerea și repararea drumurilor comunale; (autocamion , buldoexcavator );
 • reparat fațadă și construit magazii la școlile Cernu și Bucşeşti;
 • dotarea școlii Poduri cu încălzire centrală;
 • introducerea curentului electric la școlile Buleni și Negreni;
 • construit gard la scolile Buleni, Bucşeşti, Cornet;
 • reparat și balastat drum în satele Dealul Bujorii și Valea Şoşii, reparat drum Valea Şoşii cartier romi;
 • reparat punte peste Tazlău în satul Prohozeşti în lungime de 400 m;
 • reparat și balastat drum Prohozeşti-Negreni;
 • desfundat și balastat drum Tazlău Negreni;
 • refăcut drum comunal Bucşeşti-Cornet-Tescani;
 • asfaltarea drumului județean DJ 117 între Prohozeşti si Bucşeşti;
 • introducerea de transport persoane Cornet-Comăneşti;
 • extinderea televiziunii prin cablu în satele Valea Şoşii, Bucşeşti, Cornet, Rusăieşti;
 • asfaltarea drumului judetean 117 între Bucşeşti si Cernu;
 • balastat drum Cernu spre Secătura;
 • modernizarea drumului Cernu-Buleni;
 • Reparație curentă parcare primărie, comuna Poduri, județul Bacău
 • Amenajare parc, sat Cernu, comuna Poduri, județul Bacău
 • Extindere rețea de distribuție a apei potabile in comuna Poduri -Rusăiești si Cornet, județul Bacău
 • Îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe drum sătesc in punct Sava, sat Prohozești, comuna Poduri, județul Bacău
 • Reabilitare termică grădinița Poduri, comuna Poduri, județul Bacău
 • Extindere rețea electrică de distribuție publică 0,4 KV și iluminat public, localitatea Poduri, comuna Poduri, județul Bacău
 • Promovarea conectivității la internet in comunitățile locale WIFI4EU , în comuna Poduri
 • Sisteme avansate de securitate, comuna Poduri, județul Bacău
 • Achiziționare și montare sistem de încălzire cu pompă de caldură aer-apă la primăria Poduri
 • Modernizare clădire cu destinație serviciu public de evidență a populație
 • Modernizarea compartimentului deservire al comunei Poduri prin achiziționarea unui buldoexcavator
 • Amplasare bazin vidanjabil  – fosă septică  Școală SAT PODURI, COMUNA PODURI, JUDEȚ BACĂU
 • Amplasare bazin vidanjabil  – fosă septică  locuințe  HABITAT SAT PODURI, COMUNA PODURI, JUDET BACĂU
 • Amenajare piațetă , SAT PODURI, COMUNA PODURI, JUDEȚUL BACĂU
 • Eficientizare  energetică clădire primărie  din comuna Poduri județul Bacău
 • Reparații parcare și trotuare aferente clădirii Primăriei vechi