• Modernizare drumuri locale, comuna Poduri, județul Bacău
  • Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Comuna Poduri, Bacău
  • Construire Centru Social Multifuncțional “SPERANȚA”
  • Modernizare drum local Lereni, comuna Poduri, județul Bacău