Nr. Data Conținut Fișier Anexă
39 30/03/2023 [Caracter individual] privind acordarea unui ajutor de urgență Descarcă

[Caracter individual] privind acordarea unui ajutor de urgență

Descarcă

38 30/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de delegare a Serviciului de salubrizare operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat SC ECOSUD SA Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de delegare a Serviciului de salubrizare operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat SC ECOSUD SA

Descarcă

37 30/03/2023 [Caracter normativ] privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuința pe teritoriul comunei Poduri Descarcă

[Caracter normativ] privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuința pe teritoriul comunei Poduri

Descarcă

36 30/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Descarcă

35 30/03/2023 [Caracter normativ] privind participarea Comunei Poduri la programul finanțat prin PNRR, Pilonul VI politici pentru noua generație Componenta C15 Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea Comunei Poduri la programul finanțat prin PNRR, Pilonul VI politici pentru noua generație Componenta C15

Descarcă

34 30/03/2023 [Caracter normativ] priivnd avizul de principiu în vederea elaborării Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiții „Proiect pilor – Construire „Sală de sport școlare din sat Cernu, comuna Poduri, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] priivnd avizul de principiu în vederea elaborării Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiții „Proiect pilor – Construire „Sală de sport școlare din sat Cernu, comuna Poduri, jud. Bacău”

Descarcă

33 30/03/2023 [Caracter normativ] privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Poduri în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poduri pentru activitatea desfășurată în anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Poduri în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poduri pentru activitatea desfășurată în anul 2022

Descarcă

32 15/03/2023 [Caracter normativ] privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuința pe teritoriul comunei Poduri Descarcă

[Caracter normativ] privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuința pe teritoriul comunei Poduri

Descarcă

31 15/03/2023 [Caracter normativ] privind participarea Comunei Poduri la programul finanțat prin PNRR, Pilonul VI Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea Comunei Poduri la programul finanțat prin PNRR, Pilonul VI

Descarcă

30 15/03/2023 [Caracter individual] privind acordarea unui ajutor de urgență

[Caracter individual] privind acordarea unui ajutor de urgență

29 15/03/2023 [Caracter normativ] pentru modificarea HCL nr.2/11.01.2023 privind avizul de principiu în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă comuna Poduri, jud. Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] pentru modificarea HCL nr.2/11.01.2023 privind avizul de principiu în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă comuna Poduri, jud. Bacău”

Descarcă

28 15/03/2023 [Caracter normativ] privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân șa nivelul comunei Poduri Descarcă

[Caracter normativ] privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân șa nivelul comunei Poduri

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă