Nr. Data Conținut Fișier Anexă
86 14/03/2023 [Caracter normativ] privind convocarea ședinței consiliului local Poduri Primarul comunei Poduri, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea ședinței consiliului local Poduri Primarul comunei Poduri, județul Bacău

Descarcă

84 10/03/2023 [Caracter normativ] privind majorarea indemnizației lunare a Primarului și a Viceprimarului Comunei Poduri precum și a salariului Administratorului Public al Comunei Poduri prin acordarea procentului de majorare pentru implementarea unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10- Fondul Local Planului Național de Redresare și Reziliență Descarcă

[Caracter normativ] privind majorarea indemnizației lunare a Primarului și a Viceprimarului Comunei Poduri precum și a salariului Administratorului Public al Comunei Poduri prin acordarea procentului de majorare pentru implementarea unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10- Fondul Local Planului Național de Redresare și Reziliență

Descarcă

83 10/03/2023 [Caracter normativ] privind numirea echipei de implementare a Proiectului nr. C10-11.2-2426, intitulat: „Dezvoltare infrastructura TIC ( sisteme inteligente de management) în Comuna Poduri, Județul Bacău” finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componentă 10- Fondul Local Planului Național de Redresare și Reziliență Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind numirea echipei de implementare a Proiectului nr. C10-11.2-2426, intitulat: „Dezvoltare infrastructura TIC ( sisteme inteligente de management) în Comuna Poduri, Județul Bacău” finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componentă 10- Fondul Local Planului Național de Redresare și Reziliență

Descarcă Descarcă

81 06/03/2023 [Caracter normativ] privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, la obiectivul: „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în comuna Poduri, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, la obiectivul: „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în comuna Poduri, județul Bacău”

Descarcă

78 28/02/2023 [Caracter normativ] privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru luna februarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru luna februarie 2023

Descarcă

48 27/02/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece februarie 2023- martie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie, pe întreg sezonul rece februarie 2023- martie 2023

Descarcă

47 23/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, la nivelul UAT Comuna Poduri Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, la nivelul UAT Comuna Poduri

Descarcă

46 23/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de integritate, a măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluarea și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Poduri Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de integritate, a măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluarea și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Poduri

Descarcă

45 23/02/2023 [Caracter normativ] privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice Descarcă

[Caracter normativ] privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice

Descarcă

40 23/02/2023 [Caracter normativ] privind convocarea ședinței consiliului local Poduri Primarul comunei Poduri, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind convocarea ședinței consiliului local Poduri Primarul comunei Poduri, județul Bacău

Descarcă

39 20/02/2023 [Caracter normativ] privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru încheierea contractului de achiziție publică de lucrări pentru investiția „Modernizare drum Cornet, Comuna Poduri, Județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru încheierea contractului de achiziție publică de lucrări pentru investiția „Modernizare drum Cornet, Comuna Poduri, Județul Bacău”

Descarcă

38 09/02/2023 [Caracter individual] privind încetarea contractului de muncă al asistentului personal Dragăstan Gabriela

[Caracter individual] privind încetarea contractului de muncă al asistentului personal Dragăstan Gabriela

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă